مطلب 4

چشم دیگران

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی
.. بنیامین فرانکلین

/ 0 نظر / 2 بازدید