سخنی کوتاه در وصف زیبا رویان

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان

باید از جان گذرد هر که شود مایلشان

روز اول که سرشتند ز گل پیکرشان

""سنگی "" اندر گلشان بود همان شد ""دلشان ""

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسعود

موفق باشي