عشق ودیوانگی

زمانهای قدیم وقتی هنوز راه بشر به زمین باز نشده بود
و فضیلتها و تباهی ها دور هم جمع
شده بودند
ذکاوت گفت: بیایید بازی کنیمٍ ،مثل قایم باشک!
دیوانگی فریاد زد: آره قبوله ، من چشم میزارم!
چون کسی نمی خواست دنبال دیوانگی بگردد همه قبول کردند.
دیوانگی چشم هایش رابست و شروع به شمردن کرد:یک..... دو.....سه!
همه به دنبال جایی بودند تا قایم بشوند.
نظافت خودش را به شاخ ماه آویزان کرد.
خیانت داخل انبوهی از زباله ها مخفی کرد
اصالت به میان ابرها رفت و
هوس به مرکززمین به راه افتاد
دروغ که می گفت به اعماق کویر خواهد رفت ، به اعماق دریا رفت!
طعم داخل یک سیب سرخ قرار گرفت.
حسادت هم رفت داخل یک چاه عمیق.
آرام آرام همه قایم شده بودند و
دیوانگی همچنان می شمرد:هفتادوسه،...... هفتادو چهار....!
اماعشق هنوز معطل بود و نمی دانست به کجا برود.
تعجبی هم ندارد قایم کردن عشق خیلی سخت است.
دیوانگی داشت به عدد صد نزدیک می شد که
عشق رفت وسط یک دسته گل رز و آرام نشست.
دیوانگی فریاد زد، دارم میام، دارم میام....
همان اول کار تنبلی را دید. تنبلی اصلا تلاش نکرده بود تا قایم شود!
بعدهم نظافت را یافت و خلاصه نوبت به دیگران رسید.
اما از عشق خبری نبود
دیگر خسته شده بودکه حسادت حسودیش گرفت و
آرام در گوش او گفت: دیوانگی
عشق در آن سوی گل رز مخفی شده است.
دیوانگی با هیجان زیادی یک شاخه گل از درخت کند و
آنرا با قدرت تمام داخل گلهای رز فرو کرد.
صدای ناله ای بلند شد.
عشق از داخل شاخه ها بیرون آمد،
دستها یش را جلوی صورتش گرفته بود و از
بین انگشتانش خون می ریخت.
شاخه ی درخت چشمان عشق را کور کرده بود.
دیوانگی که خیلی ترسیده بود با شرمندگی گفت:
حالا من چکار کنم؟ چگونه میتونم جبران کنم؟
عشق جواب داد: مهم نیست دوست من، تو دیگه نمیتونی کاری بکنی ،
فقط ازت خواهش می کنم از این به بعد یارمن باش.
همه جا همراهم باش تا راه را گم نکنم.
واز همان روز تا همیشه عشق و دیوانگی همراه یکدیگر
به احساس تمام آدم های عاشق سرک می کشند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
سید عرفان

سلام متن زيبايي بود. همچنين متنهاي قبلي پستي كه مربوط به پارالمپيك واقعا زيبا و تاثيرگذار بود. يا حق

aida

ziba bod rasty man weblogetono gozahstam to linkestanam

محبوب

[گل]