مطلب 6

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود ، در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید.                                                                                                            ادوارد زیمیکس

/ 0 نظر / 2 بازدید