/ 2 نظر / 2 بازدید
رضا افضلي

اگه ادمها به انچه ميگفتند اعتقاد داشتند نه دزدي بود و نه خيانتي و نه ........ ويادمان باشه كه دنيا مثل كفه ترازو ميمونه با هر دست كه بدي با همون دست ميگيري يا به قولي انچه عوض داره گله نداره

محمد ایزدخواه

آقای افضلی ممنون از نظرت اما چرا این پایین نظرت رو گذاشتی[ناراحت]